บรรยากาศการชั่งน้ำหนัก

 ศึกมวยไทยพลังใหม่

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น.

เวทีมวยราชดำเนิน

 ถ่ายทอดสด www.gosport.world และจานดำ PSI80 ช่อง CHIC Station

 

1 (2)

 

พิกัด 116 ปอนด์

เพชรเมืองฝาง ร.ร.กีฬาลำปาง ชั่งได้ 116 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

ยอดน้ำเหนือ จิตร ต.ชายทุ่ง ชั่งได้ 116 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

2 (2)

 

พิกัด 125 ปอนด์

พันมงคล ส.มงคลการช่าง ชั่งได้ 125 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

อินทนนท์ ส.สุนันท์ ชั่งได้ 125.3 ลด 0.3 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

3 (2)

 

พิกัด 138 ปอนด์

สำออยน้อย แดงเขาทราย ชั่งได้ 138 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

ใจสิงห์ ศิษย์นายกพันศักดิ์ ชั่งได้ 140.4 ลด 2.4 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

4 (2)

 

พิกัด 127 ปอนด์

ตวงทรัพย์ ส.สละชีพ ชั่งได้ 127.1 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

สตางค์ทอง ช.ห้าพยัคฆ์ ชั่งได้ 127.4 ลด 0.4 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

5 (1)

 

พิกัด 132 ปอนด์

ขวัญใจ ศิษย์ครูรัน ชั่งได้ 132 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

รุ่งราวี เกียรติบุญเกิน ชั่งได้ 133.5 ลด 1.5 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

6 (1)

 

พิกัด 115 ปอนด์

รุ่งอนันต์ ว.เวียงสระ ชั่งได้ 115 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

แคลง วีระบ้านโพธิ์ ชั่งได้ 115.1 ลด 0.1 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

7 (1)

 

พิกัด 138-140 ปอนด์

เพชรสมหวัง อ.ประเสริฐ ชั่งได้ 138.1 ลด 0.1 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

แก่นเพชร สิงห์มณีชัย ชั่งได้ 140 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

8 (2)

 

พิกัด 126 ปอนด์

ช่วยชาติ ซูมารูนฟาร์ม ชั่งได้ 126 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

สราวุธ ส.สุนันท์ ชั่งได้ 126 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

1701225913686

 

พุธ 29 พ.ย. 2566 00:00