Muaythai Quota

โควต้าการจัดมวยเวทีมวยลุมพินี - ราชดำเนิน

ไตรมาสที่ 1/2564

ระหว่างเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม
มกราคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

กุมภาพันธ์
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

ศึกมวยไทย7สี

8

9

10

11

12

13

ศึกจ้าวมวยไทย

14

ศึกมวยไทย 7 สี

15

16

17

18

19

20

มวยตู้

21

มวยตู้

22

23

24

25

26

วันมาฆบูชา

27

มวยตู้

28

มวยตู้

มีนาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

5

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

6

มวยตู้

7

มวยตู้

8

9

10

11

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

12

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

13

มวยตู้

14

มวยตู้

15

ศึกเชฟบุญธรรม

16

17

ศึกส.ธนพล

18

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

19

ศึกลุมพินีพิทักษ์ธรรม

20

มวยตู้

21

มวยตู้

22

ศึกเชฟบุญธรรม

23

ศึกเกียรติเพชร

24

ศึกเชฟบุญธรรม

25

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

26

ศึกมวยไทยลุมพินีพิทักษ์ธรรม

27

มวยตู้

28

มวยตู้

29

ศึกเชฟบุญธรรม

30

ศึกเกียรติเพชร

31

ศึกเชฟบุญธรรม

ไตรมาสที่ 2/2564

ระหว่างเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน
เมษายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

2

ศึกมวยไทยลุมพินีพิทักษ์ธรรม

3

มวยตู้

4

มวยตู้

5

ศึกเชฟบุญธรรม

6

ศึกส.เดชะพันธ์

7

ศึกเชฟบุญธรรม

8

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

9

ศึกลุมพินีพิทักษ์ธรรม

10

มวยตู้

11

มวยตู้

12

13

14

15

16

17

มวยตู้

18

มวยตู้

19

20

21

22

ศึกเพชรยินดี

23

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

24

มวยตู้

25

มวยตู้

26

27

28

29

ศึกเพชรยินดี

30

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

พฤษภาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

ศึกเชฟบุญธรรม

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

มิถุนายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

มวยตู้

27

28

29

30

ไตรมาสที่ 3/2564

ระหว่างเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน
กรกฎาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

2

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

3

มวยตู้

4

5

6

7

8

ศึกเพชรยินดี

9

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

10

ศึกจ้าวมวยไทย

11

12

13

14

15

ศึกเพชรยินดี

16

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

17

ศึกจ้าวมวยไทย

18

19

20

21

22

มวยไทยททบ.5

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ศึกจ้าวมวยไทย

สิงหาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

กันยายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ศึกเชฟบุญธรรม

16

17

18

ศึกจ้าวมวยไทย

19

20

21

22

ศึกเชฟบุญธรรม

23

24

25

ศึกจ้าวมวยไทย

26

ศึกมวยไทย7สี

27

28

ศึกมวยมหากุศล ฯ

29

30

ศึกยอดมวยไทยฯ
และช่อง T-Sport

ไตรมาสที่ 4/2564

ระหว่างเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม
ตุลาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกจ้าวมวยไทย

2

มวยตู้

3

มวยตู้

4

5

6

7

ศึกเพชรยินดี

8

ททบ.5 - T Sport

9

มวยตู้

10

มวยตู้

11

12

13

14

ททบ.5 - T Sport

15

ททบ.5 - T Sport

16

17

มวยตู้

18

19

20

21

ททบ.5 - T Sport

22

ททบ.5 - T Sport

23

24

25

มวยดีวิถีไทย

26

ศึกส.สมหมาย

27

28

29

ช่อง 5 T Sport

30

31

พฤศจิกายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

ททบ.5 - T Sport

5

ททบ.5 - T Sport

6

มวยตู้

7

8

9

10

11

ททบ.5 - T Sport

12

ททบ.5 - T Sport

13

มวยตู้

14

มวยตู้

15

16

17

18

ททบ.5 - T Sport

19

ททบ.5 - T Sport

20

มวยตู้

21

มวยตู้

22

23

ศึกเกียรติเพชร ลุมพินี โกสปอร์ต

24

25

ททบ.5 - T Sport

26

ศึกมวยไทยมรดกคนไทย

27

28

29

30

ธันวาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

ททบ.5 - T Sport

3

มวยเด็ด 789

4

5

6

7

8

9

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

10

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

11

12

13

14

15

16

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

17

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

18

19

20

21

22

23

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

24

25

26

27

28

29

30

31

โค้วตาการจัดมวยจะแจ้งทุกๆ 3 เดือน