Muaythai Quota

โควต้าการจัดมวยเวทีมวยลุมพินี - ราชดำเนิน

ไตรมาสที่ 1/2566

ระหว่างเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม
มกราคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

มวยตู้

2

งดการแข่งขัน

3

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

4

ศึกมวยไทยพลังใหม่

5

ศึกเพชรยินดี

6

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

7

มวยตู้

8

มวยตู้

9

ศึกมวยไทยพันธมิตร

10

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

11

ศึกมวยไทยพลังใหม่

12

ศึกเพชรยินดี

13

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

14

มวยตู้

15

มวยตู้

16

งดการแข่งขัน

17

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

18

ศึกมวยไทยพลังใหม่

19

ศึกเพชรยินดี

20

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

21

มวยตู้

22

มวยตู้

23

ศึกมวยไทยพันธมิตร

24

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

25

ศึกมวยไทยพลังใหม่

26

ศึกเพชรยินดี

27

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

28

มวยตู้

29

มวยตู้

30

ศึกมวยไทยพันธมิตร

31

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

กุมภาพันธ์
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกมวยไทยพลังใหม่

2

ศึกเพชรยินดี

3

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

4

มวยตู้

5

มวยตู้

6

ศึกมวยไทยพันธมิตร

7

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

8

ศึกมวยไทยพลังใหม่

9

ศึกเพชรยินดี

10

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

11

มวยตู้

12

มวยตู้

13

ศึกมวยไทยพันธมิตร

14

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

15

ศึกมวยไทยพลังใหม่

16

ศึกเพชรยินดี

17

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

18

มวยตู้

19

มวยตู้

20

ศึกมวยไทยพันธมิตร

21

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

22

ศึกมวยไทยพลังใหม่

23

ศึกเพชรยินดี

24

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

25

มวยตู้

26

มวยตู้

27

ศึกมวยไทยพันธมิตร

28

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

มีนาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกมวยไทยพลังใหม่

2

ศึกเพชรยินดี

3

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

4

มวยตู้

5

มวยตู้

6

งดการแข่งขัน

7

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

8

ศึกมวยไทยพลังใหม่

9

ศึกเพชรยินดี

10

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

11

มวยตู้

12

มวยตู้

13

ศึกมวยไทยพันธมิตร

14

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

15

ศึกมวยไทยพลังใหม่

16

ศึกเพชรยินดี

17

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

18

มวยตู้

19

มวยตู้

20

ศึกมวยไทยพันธมิตร

21

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

22

ศึกมวยไทยพลังใหม่

23

ศึกเพชรยินดี

24

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

25

มวยตู้

26

มวยตู้

27

ศึกมวยไทยพันธมิตร

28

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

29

ศึกมวยไทยพลังใหม่

30

ศึกเพชรยินดี

31

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

ไตรมาสที่ 2/2566

ระหว่างเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน
เมษายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

มวยตู้

2

มวยตู้

3

ศึกมวยไทยพันธมิตร

4

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

5

ศึกมวยไทยพลังใหม่

6

ศึกเพชรยินดี

7

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

8

มวยตู้

9

มวยตู้

10

งดการแข่งขัน

11

ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองมหาสารคาม

12

ศึกมวยไทยพลังใหม่

13

ศึกเพชรยินดี

14

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

15

มวยตู้

16

มวยตู้

17

งดการแข่งขัน

18

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

19

ศึกมวยไทยพลังใหม่

20

ศึกเพชรยินดี

21

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

22

มวยตู้

23

มวยตู้

24

ศึกมวยไทยพันธมิตร

25

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

26

ศึกมวยไทยพลังใหม่

27

ศึกเพชรยินดี

28

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

29

มวยตู้

30

มวยตู้

พฤษภาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

งดการแข่งขัน

2

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

3

ศึกมวยไทยพลังใหม่

4

ศึกเพชรยินดี

5

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

6

มวยตู้

7

มวยตู้

8

ศึกมวยไทยพันธมิตร

9

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

10

ศึกมวยไทยพลังใหม่

11

ศึกเพชรยินดี

12

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

13

มวยตู้

14

มวยตู้

15

ศึกมวยไทยพันธมิตร

16

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

17

ศึกมวยไทยพลังใหม่

18

ศึกเพชรยินดี

19

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

20

มวยตู้

21

มวยตู้

22

ศึกมวยไทยพันธมิตร

23

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

24

ศึกมวยไทยพลังใหม่

25

ศึกเพชรยินดี

26

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

27

มวยตู้

28

มวยตู้

29

ศึกมวยไทยพันธมิตร

30

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

31

ศึกมวยไทยพลังใหม่

มิถุนายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกเพชรยินดี

2

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

3

วันวิสาขบูชา

4

มวยตู้

5

6

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

7

8

ศึกเพชรยินดี

9

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

10

11

12

13

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

14

15

ศึกเพชรยินดี

16

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

17

18

19

20

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ไตรมาสที่ 3/2566

ระหว่างเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน
กรกฎาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

สิงหาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

กันยายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ไตรมาสที่ 4/2566

ระหว่างเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม
ตุลาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

พฤศจิกายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ธันวาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

โค้วตาการจัดมวยจะแจ้งทุกๆ 3 เดือน