Muaythai Quota

โควต้าการจัดมวยเวทีมวยลุมพินี - ราชดำเนิน

ไตรมาสที่ 1/2566

ระหว่างเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม
มกราคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

มวยตู้

2

งดการแข่งขัน

3

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

4

ศึกมวยไทยพลังใหม่

5

ศึกเพชรยินดี

6

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

7

มวยตู้

8

มวยตู้

9

ศึกมวยไทยพันธมิตร

10

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

11

ศึกมวยไทยพลังใหม่

12

ศึกเพชรยินดี

13

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

14

มวยตู้

15

มวยตู้

16

งดการแข่งขัน

17

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

18

ศึกมวยไทยพลังใหม่

19

ศึกเพชรยินดี

20

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

21

มวยตู้

22

มวยตู้

23

ศึกมวยไทยพันธมิตร

24

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

25

ศึกมวยไทยพลังใหม่

26

ศึกเพชรยินดี

27

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

28

มวยตู้

29

มวยตู้

30

ศึกมวยไทยพันธมิตร

31

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

กุมภาพันธ์
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกมวยไทยพลังใหม่

2

ศึกเพชรยินดี

3

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

4

มวยตู้

5

มวยตู้

6

ศึกมวยไทยพันธมิตร

7

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

8

ศึกมวยไทยพลังใหม่

9

ศึกเพชรยินดี

10

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

11

มวยตู้

12

มวยตู้

13

ศึกมวยไทยพันธมิตร

14

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

15

ศึกมวยไทยพลังใหม่

16

ศึกเพชรยินดี

17

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

18

มวยตู้

19

มวยตู้

20

ศึกมวยไทยพันธมิตร

21

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

22

ศึกมวยไทยพลังใหม่

23

ศึกเพชรยินดี

24

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

25

มวยตู้

26

มวยตู้

27

ศึกมวยไทยพันธมิตร

28

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

มีนาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกมวยไทยพลังใหม่

2

ศึกเพชรยินดี

3

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

4

มวยตู้

5

มวยตู้

6

งดการแข่งขัน

7

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

8

ศึกมวยไทยพลังใหม่

9

ศึกเพชรยินดี

10

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

11

มวยตู้

12

มวยตู้

13

ศึกมวยไทยพันธมิตร

14

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

15

ศึกมวยไทยพลังใหม่

16

ศึกเพชรยินดี

17

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

18

มวยตู้

19

มวยตู้

20

ศึกมวยไทยพันธมิตร

21

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

22

ศึกมวยไทยพลังใหม่

23

ศึกเพชรยินดี

24

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

25

มวยตู้

26

มวยตู้

27

ศึกมวยไทยพันธมิตร

28

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

29

ศึกมวยไทยพลังใหม่

30

ศึกเพชรยินดี

31

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

ไตรมาสที่ 2/2566

ระหว่างเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน
เมษายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

มวยตู้

2

มวยตู้

3

ศึกมวยไทยพันธมิตร

4

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

5

ศึกมวยไทยพลังใหม่

6

ศึกเพชรยินดี

7

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

8

มวยตู้

9

มวยตู้

10

งดการแข่งขัน

11

ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองมหาสารคาม

12

ศึกมวยไทยพลังใหม่

13

ศึกเพชรยินดี

14

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

15

มวยตู้

16

มวยตู้

17

งดการแข่งขัน

18

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

19

ศึกมวยไทยพลังใหม่

20

ศึกเพชรยินดี

21

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

22

มวยตู้

23

มวยตู้

24

ศึกมวยไทยพันธมิตร

25

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

26

ศึกมวยไทยพลังใหม่

27

ศึกเพชรยินดี

28

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

29

มวยตู้

30

มวยตู้

พฤษภาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

งดการแข่งขัน

2

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

3

ศึกมวยไทยพลังใหม่

4

ศึกเพชรยินดี

5

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

6

มวยตู้

7

มวยตู้

8

ศึกมวยไทยพันธมิตร

9

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

10

ศึกมวยไทยพลังใหม่

11

ศึกเพชรยินดี

12

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

13

มวยตู้

14

มวยตู้

15

ศึกมวยไทยพันธมิตร

16

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

17

ศึกมวยไทยพลังใหม่

18

ศึกเพชรยินดี

19

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

20

มวยตู้

21

มวยตู้

22

ศึกมวยไทยพันธมิตร

23

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

24

ศึกมวยไทยพลังใหม่

25

ศึกเพชรยินดี

26

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

27

มวยตู้

28

มวยตู้

29

ศึกมวยไทยพันธมิตร

30

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

31

ศึกมวยไทยพลังใหม่

มิถุนายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกเพชรยินดี

2

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

3

วันวิสาขบูชา

4

มวยตู้

5

ศึกมวยไทยพันธมิตร

6

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

7

ศึกมวยไทยพลังใหม่

8

ศึกเพชรยินดี

9

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

10

มวยตู้

11

มวยตู้

12

ศึกมวยไทยพันธมิตร

13

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

14

ศึกมวยไทยพลังใหม่

15

ศึกเพชรยินดี

16

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

17

มวยตู้

18

มวยตู้

19

ศึกมวยไทยพันธมิตร

20

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

21

ศึกมวยไทยพลังใหม่

22

ศึกเพชรยินดี

23

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

24

มวยตู้

25

มวยตู้

26

ศึกมวยไทยพันธมิตร

27

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

28

ศึกมวยไทยพลังใหม่

29

ศึกเพชรยินดี

30

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

ไตรมาสที่ 3/2566

ระหว่างเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน
กรกฎาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

มวยตู้

2

มวยตู้

3

ศึกมวยไทยพันธมิตร

4

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

5

ศึกมวยไทยพลังใหม่

6

ศึกเพชรยินดี

7

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

8

มวยตู้

9

มวยตู้

10

ศึกมวยไทยพันธมิตร

11

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

12

ศึกมวยไทยพลังใหม่

13

ศึกเพชรยินดี

14

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

15

มวยตู้

16

มวยตู้

17

ศึกมวยไทยพันธมิตร

18

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

19

ศึกมวยไทยพลังใหม่

20

ศึกเพชรยินดี

21

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

22

มวยตู้

23

มวยตู้

24

ศึกมวยไทยพันธมิตร

25

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

26

ศึกมวยไทยพลังใหม่

27

ศึกเพชรยินดี

28

งดการแข่งขัน

29

มวยตู้

30

มวยตู้

31

ศึกมวยไทยพันธมิตร

สิงหาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

งดการแข่งขัน

2

งดการแข่งขัน

3

ศึกเพชรยินดี

4

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

5

มวยตู้

6

มวยตู้

7

ศึกมวยไทยพันธมิตร

8

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

9

ศึกราชดำเนินรวมใจเพื่อแฟนมวย

10

ศึกเพชรยินดี

11

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

12

มวยตู้

13

มวยตู้

14

ศึกมวยไทยพันธมิตร

15

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

16

ศึกมวยไทยพลังใหม่

17

ศึกเพชรยินดี

18

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

19

มวยตู้

20

มวยตู้

21

ศึกมวยไทยพันธมิตร

22

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

23

ศึกมวยไทยพลังใหม่

24

ศึกเพชรยินดี

25

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

26

มวยตู้

27

มวยตู้

28

ศึกมวยไทยพันธมิตร

29

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

30

ศึกมวยไทยพลังใหม่

31

ศึกเพชรยินดี

กันยายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

2

มวยตู้

3

มวยตู้

4

ศึกมวยไทยพันธมิตร

5

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

6

ศึกมวยไทยพลังใหม่

7

ศึกเพชรยินดี

8

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

9

มวยตู้

10

มวยตู้

11

ศึกมวยไทยพันธมิตร

12

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

13

ศึกมวยไทยพลังใหม่

14

ศึกเพชรยินดี

15

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

16

มวยตู้

17

มวยตู้

18

ศึกมวยไทยพันธมิตร

19

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

20

ศึกมวยไทยพลังใหม่

21

ศึกเพชรยินดี

22

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

23

มวยตู้

24

มวยตู้

25

ศึกมวยไทยพันธมิตร

26

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

27

ศึกมวยไทยพลังใหม่

28

ศึกวันอิทธิพล

29

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

30

มวยตู้

ไตรมาสที่ 4/2566

ระหว่างเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม
ตุลาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

มวยตู้

2

ศึกมวยไทยพันธมิตร

3

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

4

ศึกมวยไทยพลังใหม่

5

ศึกเพชรยินดี

6

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

7

มวยตู้

8

มวยตู้

9

10

11

12

13

14

มวยตู้

15

มวยตู้

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

พฤศจิกายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ธันวาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

โค้วตาการจัดมวยจะแจ้งทุกๆ 3 เดือน