Rajadamnern Stadium

สนามมวยราชดำเนิน

สนามมวยราชดำเนิน

อดีตนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม มีคำสั่งให้สร้างสนามมวยบนถนนราชดำเนินในปีพ.ศ. 2484 คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้ออกกฎหมายเวนคืนที่ดิน และแจ้งไปยังบรรดาเจ้าของที่ดินตามแนวถนนราชดำเนิน เพื่อรัฐบาลสามารถก่อสร้างอาคารต่างๆ ให้เป็นไปตามผังเมืองที่กำหนดไว้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการนี้ ในเบื้องต้นได้มีการกำหนดให้สร้างสนามมวย ณ บริเวณสวนมิสกวัน มุมถนนพิษณุโลกและราชดำเนินนอก ต่อมาได้มีการพิจารณาให้เปลี่ยนจากสถานที่ที่กำหนดไว้เดิม มาเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน เนื่องจากสถานที่เดิมมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับสนามมวย ปัจจุบันสนามมวยยังคงตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกตัดกับถนนพะเนียง ตรงข้ามกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

บริษัท อิมเพรซี อิตาเลียน ออล เฮ็สเตโร-โอเรียนเต เป็นผู้ทำสัญญาก่อสร้างสนามมวยในปี พ.ศ. 2484 โครงการได้เริ่มขึ้นโดยมีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 1 มีนาคม โครงการต้องหยุดชะงักในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2487 นายปราโมทย์ พึงสุนทร ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ ในขณะนั้นได้นำโครงการก่อสร้างสนามมวยเข้าสู่วงการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ท่านได้นำเสนอแผนงานต่อท่านผู้อำนวยการฯ พ.อ.สุวรรณ เพ็ญจันทร์ ซึ่งเห็นชอบและมีคำสั่งให้ดำเนินการก่อสร้างสนามมวยให้แล้วเสร็จต่อไป

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง การก่อสร้างที่ค้างอยู่ก็เริ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488 และกินเวลาสี่เดือนจึงแล้วเสร็จและในที่สุดสนามมวยแห่งชาติก็พร้อมสำหรับการแข่งขันนัดแรกใน วันที่ 23 ธันวาคม โดยมีนายปราโมทย์ พึงสุนทร เป็นผู้จัดการสนามมวยหรือนายสนามมวย และท่านได้ดำรงตำแหน่งนี้จนกระทั่งเกษียรจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ ในปี พ.ศ. 2490

นายประหลาด อิศรางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ ในขณะนั้นเข้ารับหน้าที่แทนนายปราโมทย์ และดำรงตำแหน่งผู้จัดการสนามมวยอยู่นานสองปี จากนั้นนายเฉลิม เชี่ยวสกุล ได้เข้ามารับหน้าที่แทน

นายเฉลิม เล็งเห็นถึงปัญหาและความไม่สะดวกนานาประการในการจัดการแข่งขันมวยในที่แจ้ง จึงเสนอให้สร้างหลังคาคลุมพื้นที่ทั้งหมด ม.ล. ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานทรัพย์สินฯ ในขณะนั้นเห็นชอบและมอบให้บริษัท คริสตินี นีลสัน (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างหลังคาพร้อมทั้งต่อเติมที่นั่งให้มากขั้น ทำให้สนามมวยแห่งนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นสนามมวยได้มาตรฐานในปี พ.ศ. 2494

ตลอดระยะเวลาเจ็ดปีภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานทรัพย์สินฯ สนามมวยราชดำเนินประสพการขาดทุนมาตลอด สำนักงานทรัพย์สินฯ จึงมีแผนที่จะวางมือและเสนอให้องค์กรเอกชนเช่าสถานที่และดำเนินกิจการกันเอง (โดยมีเงื่อนไขว่าองค์กรดังกล่าว ต้องมีคนไทยเป็นเจ้าของ) นายเฉลิม ซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งผู้จัดการสนามมวยอยู่ ในขณะนั้นเห็นว่าไม่เหมาะสม ที่จะให้องค์กรหรือบุคคลนอกจากวงการมวยมาบริหารและดำเนินกิจการสนามมวย จึงขออนุมัติจากสำนักงานทรัพย์สินฯ ให้ตนเป็นผู้ดำเนินกิจการสนามมวย และได้ก่อตั้งบริษัท ราชดำเนิน จำกัด ขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2496

ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ บริษัท ราชดำเนินจำกัด ได้จัดการแข่งขันมวย ณ เวทีสนามมวยราชดำเนินมาตลอด และได้ทำการขยายและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนพัฒนาสนามมวยอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสนามมวยที่มีชื่อเสียงในระดับสากล และเป็นสถาบันมวยไทยแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รายชื่อนายสนามมวย

รายชื่อนายสนามมวยตั้งแต่บริษัทเริ่มเข้าดำเนินกิจการราว 30 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

  1. นายเฉลิม เชี่ยวสกุล
  2. นอ. เฉลิมเกียรติ วัฒนรางกูล
  3. นายพร พานิชภักดิ์
  4. นายแนบ ผ่องแพ่ว
  5. นายบัญชา บัณฑุกูล
  6. นายมนู โกสุม
  7. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
  8. นายเฉลิมพงษ์ เชี่ยวสกุล
  9. นายสีลเดช สุวรรณนาคร
  10. นายไพร ปัณยาลักษณ

นายสนามเวทีราชดำเนินยุคแรก

ภายใต้การบริหารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร
นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร
2488-2490
นายประหลาด อิศรางกูร
นายประหลาด อิศรางกูร
2490-2492
นายเฉลิม เชี่ยวสกุล
นายเฉลิม เชี่ยวสกุล
2492-2496

นายสนามเวทีราชดำเนิน

ภายใต้การบริหารของ บริษัท เวทีราชดำเนิน จำกัด
นายเฉลิม เชี่ยวสกุล
นายเฉลิม เชี่ยวสกุล
2496-2499
พล.อ.ต.เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูล
พล.อ.ต.เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูล
2499-2500
นายพร พานิชกักดิ์
นายพร พานิชกักดิ์
2500-2502
นายแนบ ผ่องแผ้ว
นายแนบ ผ่องแผ้ว
2502-2513
นายบัญชา บัณฑุกุล
นายบัญชา บัณฑุกุล
2513-2516
นายมนู โกสุม
นายมนู โกสุม
2516-2527
นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
2527-2528
นายเฉลิมพงษ์ เชี่ยวสกุล
นายเฉลิมพงษ์ เชี่ยวสกุล
2528-2539
นายสีลเดช สุวรรณาคร
นายสีลเดช สุวรรณาคร
2539-2544
นายไพร ปัณยาลักษณ
นายไพร ปัณยาลักษณ
2544-2561
นายจิต เชี่ยวสกุล
นายจิต เชี่ยวสกุล
2561-ปัจจุบัน

เกียรติประวัติเวทีราชดำเนิน

กลับไปสู่กาลเวลาที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้จัดพิธีเปิดเวทีราชดำเนิน เพื่อจัดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรก เมื่อวันที่ 23, 24 และ 25 ธันวาคม 2488 นั้น ได้รับการบันทึกไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทอดพระเนตรการแข่งขันนัดปฐมฤกษ์ด้วย ยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ แก่คณะผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเจ้าหน้าที่เวทีราชดำเนินล้นพ้น

และภายหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เวทีราชดำเนินและคณะบุคคลในวงการมวยจัดตั้ง “ทุนนักมวยไทยในนูลนิธิอานันทมหิดล” ตามหนังสือสำนักราชเรขาธิการ ที่ 2268/2504 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2504 แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การแข่งขันชกมวยที่เวทีราชดำเนินอีก 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2504 และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2508 ในรายการโดยเสด็จพระราชกุศล “ทุนนักมวยไทยในนูลนิธิอานันทมหิดล” ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงทอดพระเนตรการแข่งขันชกมวย รายโดยเสด็จพระราชกุศล “ทุนนักมวยไทยในนูลนิธิอานันทมหิดล” ครั้งที่ 6 เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2522 ด้วย

เวทีราชดำเนิน จึงไม่เพียงแต่เป็นเวทีต้นแบบการจัดการแข่งขันชกมวยในระบบมาตราฐาน ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เท่านั้น แต่เป็นเวทีที่เกิดขึ้นมาด้วยความยิ่งใหญ่ ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มาตั้งแต่การลงเอกสารสร้างเวที ก่อนที่บริษัท เวทีราชดำเนิน จำกัด จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดการบริหารในปี 2496 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

จิต เชี่ยวสกุล

นายจิต เชี่ยวสกุล
นายสนามมวยราชดำเนินคนปัจจุบัน

บรรยากาศเวทีราชดำเนิน

อดีตโปรโมเตอร์ เวทีราชดำเนิน

นายบุญส่ง กิจกล่ำศวร
นายบุญส่ง กิจกล่ำศวร
โปรโมเตอร์และแมทช์เมคเกอร์
นายยอแสง ภานุทัต์
นายยอแสง ภานุทัต์
โปรโมเตอร์
นายจวน สิริยะกุล
นายจวน สิริยะกุล
โปรโมเตอร์
นายบุญยง ยุทธนากร
นายบุญยง ยุทธนากร
โปรโมเตอร์
นายเส่ย ลี้ถาวรชัย
นายเส่ย ลี้ถาวรชัย
ศึกวันมวยไทย
นายนิวัฒน์ เหล่าสุวรรณวัฒน์
นายนิวัฒน์ เหล่าสุวรรณวัฒน์
ศึกพลังหนุ่ม
นายเติมศักด์ ปิติธนสารสมบัติ
นายเติมศักด์ ปิติธนสารสมบัติ
ศึกเพชรทองคำ
นายณรงค์ มนต์สายชล
นายณรงค์ มนต์สายชล
ศึกเกียรติสิงห์น้อย
นายวันชาติ ท้วมเจริญ
นายวันชาติ ท้วมเจริญ
ศึกส.วันชาติ
นายวิวัฒน์ วัฒนโชติ
นายวิวัฒน์ วัฒนโชติ
ศึกเพชรมหานาค
นายธนา คชชา
นายธนา คชชา
ศึกจ้าวเมืองชล
น.ต.ยอดวันเผด็จ สุวรรณวิจิตร
น.ต.ยอดวันเผด็จ สุวรรณวิจิตร
ศึกยอดวันเผด็จ
นายยงยุทธ เลอวิศิษฎ์
นายยงยุทธ เลอวิศิษฎ์
ศึกเกียรติยงยุทธ
นายประวิทย์ ก้องท้องสมุทร
นายประวิทย์ ก้องท้องสมุทร
ศึกจารุเมือง

เว็บไซด์ สนามมวยราชดำเนิน :: www.rajadamnern.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562