Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

กรองแก้ว บูรณะกิจ

แม่ไม้มวยไทยที่ได้รวบรวมมาไว้ก็เพื่อเป็นความรู้ และจะได้นำไปเผยแพร่ให้คนรุ่นต่อไปได้ทราบ รายละเอียดต่อไปนี้ จำนวน ๓๐๗ ท่า ขอขอบพระคุณผู้เรียบเรียงและเขียนเป็นภาพลายเส้น ขอขอบพระคุณอาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ ที่แต่งเป็นบทกลอน หวังว่า..คงเป็นคุณประโยชน์สำหรับวงการมวยไทย อันถือเป็นมรดกของชาติไทย คือ มวยไทย

ท่าไหว้ครู
ท่าไหว้ครู

จำนวน 21 แม่ไม้

ท่าไหว้ครูไม้เกร็ด
ท่าไหว้ครูไม้เกร็ด

จำนวน 3 แม่ไม้

ศิลปะการใช้หมัด
ศิลปะการใช้หมัด

จำนวน 11 แม่ไม้

ศิลปะการเตะ
ศิลปะการเตะ

จำนวน 21 แม่ไม้

ศิลปะการถีบ
ศิลปะการถีบ

จำนวน 9 แม่ไม้

ศิลปะการเข่า
ศิลปะการเข่า

จำนวน 13 แม่ไม้

ศิลปะการศอก
ศิลปะการศอก

จำนวน 20 แม่ไม้

ศิลปะการกอดปล้ำ
ศิลปะการกอดปล้ำ

จำนวน 16 แม่ไม้

ศิลปะการรุก
ศิลปะการรุก

จำนวน 3 แม่ไม้

ศิลปะการรับ
ศิลปะการรับ

จำนวน 12 แม่ไม้

กลมวยแก้หมัด(ตำรับพระเจ้าเสือ)
กลมวยแก้หมัด(ตำรับพระเจ้าเสือ)

จำนวน 29 แม่ไม้

กลมวยแก้เท้า(ตำรับพระเจ้าเสือ)
กลมวยแก้เท้า(ตำรับพระเจ้าเสือ)

จำนวน 25 แม่ไม้

กลมวยแก้เข่า(ตำรับพระเจ้าเสือ)
กลมวยแก้เข่า(ตำรับพระเจ้าเสือ)

จำนวน 3 แม่ไม้

กลมวยแก้ศอก(ตำรับพระเจ้าเสือ)
กลมวยแก้ศอก(ตำรับพระเจ้าเสือ)

จำนวน 4 แม่ไม้

กลมวยจู่โจม(ตำรับพระเจ้าเสือ)
กลมวยจู่โจม(ตำรับพระเจ้าเสือ)

จำนวน 22 แม่ไม้

ศิลปะการใช้หมัด(ตำรับพระเจ้าเสือ)
ศิลปะการใช้หมัด(ตำรับพระเจ้าเสือ)

จำนวน 15 แม่ไม้

ศิลปะการใช้เท้า(ตำรับพระเจ้าเสือ)
ศิลปะการใช้เท้า(ตำรับพระเจ้าเสือ)

จำนวน 15 แม่ไม้

ศิลปะการใช้เข่า(ตำรับพระเจ้าเสือ)
ศิลปะการใช้เข่า(ตำรับพระเจ้าเสือ)

จำนวน 11 แม่ไม้

ศิลปะการใช้ศอก(ตำรับพระเจ้าเสือ)
ศิลปะการใช้ศอก(ตำรับพระเจ้าเสือ)

จำนวน 24 แม่ไม้

แม่ไม้มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย

จำนวน 15 แม่ไม้

ลูกไม้มวยไทย
ลูกไม้มวยไทย

จำนวน 15 แม่ไม้

แม่ไม้มวยไทย(พิเศษ)
แม่ไม้มวยไทย(พิเศษ)

จำนวน 28 แม่ไม้

บุญโด่ง กำลังดี(ผู้รวบรวม)