Contact Us.

ติดต่อมวยไทย2000

ข้อมูลที่ต้องการติดต่อสอบถาม

 

หมายเหตุ

  1. กรณีติดต่อเกี่ยวกับระบบสมาชิก กรุณาแจ้งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, อีเมล์ติดต่อกลับ ให้ครบถ้วนตามที่ลงทะเบียนไว้ หากแจ้งข้อมูลไม่ครบเจ้าหน้าจะไม่ดำเนินการตรวจสอบหรือแก้ไขให้
  2. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลกลับทางอีเมล์ภายใน 48 ชม. หลังได้รับข้อมูล
  3. หากต้องการติดต่อเร่งด่วน ให้ติดต่อผ่นาช่องทางอื่น ได้แก่ Line @muaythai2000, Facebook muaythai2000
  4. โทรศัพท์ : 082-0010646, 02-9324336 โทรสาร : 02-9561088