Muaythai Quota

โควต้าการจัดมวยเวทีมวยลุมพินี - ราชดำเนิน

ไตรมาสที่ 1/2562

ระหว่างเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม
มกราคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

หยุดวันปีใหม่

2

เพชรวิทยา

3

เชฟบุญธรรม

4

เพชรปิยะ

5

มวยไทยลุมพินีฯ

6

เพชรวิทยา

7

ชูเจริญมวยไทย

8

เพชรสุภาพรรณ

9

วันกิ่งทอง

10

ส.สมหมาย

11

เพชรเกียรติเพชร

12

มวยไทยลุมพินีฯ

13

ชูเจริญมวยไทย

14

วันทรงชัย

15

ทีเด็ด99

16

เพชรเจ้าพระยา

17

เพชรยินดี

18

วันชัยชนะ

19

มวยไทยลุมพินีฯ

20

เพชรยินดี

21

ส.สมหมาย

22

พี.เค.แสนชัยฯ

23

ชูเจริญมวยไทย

24

วันทรงชัย

25

ดร.น็อตมวยไทย

26

มวยไทยลุมพินีฯ

27

บางระจัน

28

ต.ชัยวัฒน์

29

เกียรติเพชร

30

วันมิตรชัย

31

จิตรเมืองนนท์

กุมภาพันธ์
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

รายการสนาม

2

มวยไทยลุมพินีฯ

3

วันกิ่งทอง

4

เพชรยินดี

5

เพชรหนุ่มน้อย

6

บางระจัน

7

เชฟบุญธรรม

8

เกียรติเพชร

9

มวยไทยลุมพินีฯ

10

เพชรเจ้าพระยา

11

วันทรงชัย

12

เพชรเกียรติเพชร

13

วันกิ่งทอง

14

ส.สมหมาย

15

พุ่มพันธุ์ม่วง

16

มวยไทยลุมพินีฯ

17

ชูเจริญมวยไทย

18

รายการสนาม

19

หยุดวันมาฆบูชา

20

เพชรวิทยา

21

เพชรยินดี

22

ทีเด็ด99

23

มวยไทยลุมพินีฯ

24

เพชรวิทยา

25

จิตรเมืองนนท์

26

อาร์แอร์ไลน์

27

เพชรเจ้าพระยา

28

วันทรงชัย

มีนาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

รายการสนาม

2

มวยไทยลุมพินีฯ

3

วันมิตรชัย

4

วันทรงชัย

5

ดร.น็อตมวยไทยฯ

6

ชูเจริญมวยไทย

7

จิตรเมืองนนท์

8

ลพน.เกริกไกรฯ

9

มวยไทยลุมพินีฯ

10

บางระจัน

11

เพชรยินดี

12

รายการสนาม

13

วันมิตรชัย

14

ส.สมหมาย

15

พี.เค.แสนชัยฯ

16

มวยไทยลุมพินีฯ

17

วันกิ่งทอง

18

ส.สมหมาย

19

แสงมรกต

20

บางระจัน

21

เพชรยินดี

22

เพชรหนุ่มน้อย

23

มวยไทยลุมพินีฯ

24

ส.สมหมาย

25

เชฟบุญธรรม

26

ขุนศึกตระกูลหยาง

27

จิตรเมืองนนท์

28

วันทรงชัย

29

เกียรติเพชร

30

มวยไทยลุมพินีฯ

31

ต.ชัยวัฒน์

ไตรมาสที่ 2/2562

ระหว่างเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน
เมษายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ชูเจริญมวยไทย

2

ทีเด็ด 99

3

เพชรวิทยา

4

เพชรยินดี

5

เพชรปิยะ

6

มวยงด วันจักรี

7

วันกิ่งทอง

8

ส.สมหมาย

9

เกียรติเพชร

10

วันมิตรชัย

11

วันทรงชัย

12

มวยงด วันสงกรานต์

13

ลุมพินี TKO

14

บางระจัน

15

เพชรยินดี

16

เพชรสุภาพรรณ

17

เพชรเจ้าพระยา

18

จิตรเมืองนนท์

19

วันชัยชนะ

20

ลุมพินี TKO

21

รายการสนาม

22

วันทรงชัย

23

มวยไทย 1 ที

24

วันกิ่งทอง

25

ส.สมหมาย

26

พุ่มพันธุ์ม่วง

27

ลุมพินี TKO

28

ชูเจริญมวยไทย

29

จิตรเมืองนนท์

30

เพชรหนุ่มน้อย

พฤษภาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

3

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

4

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

7

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

8

บางระจัน

9

เพชรยินดี

10

เพชรปิยะ

11

ลุมพินี TKO

12

มวยตู้+ราชดำเนิน

13

ต.ชัยวัฒน์

14

เพชรเกียรติเพชร

15

เพชรวิทยา

16

เชฟบุญธรรม

17

ทีเด็ด 99

18

วิสาขบูชา (มวยงด)

19

เพชรวิทยา

20

ส.สมหมาย

21

ดร.น็อตมวยไทย

22

เพชรเจ้าพระยา

23

จิตรเมืองนนท์

24

วันชัยชนะ

25

ลุมพินี TKO

26

วันมิตรชัย

27

เชฟบุญธรรม

28

พี.เค.แสนชัย

29

รายการสนาม

30

ส.สมหมาย

31

เกียรติเพชร

มิถุนายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ลุมพินี TKO

2

ต.ชัยวัฒน์

3

เพชรยินดี

4

เพชรเกียรติเพชร

5

วันกิ่งทอง

6

วันทรงชัย

7

เพชรปิยะ

8

ลุมพินี TKO

9

เพชรเจ้าพระยา

10

จิตรเมืองนนท์

11

เพชรหนุ่มน้อย

12

ชูเจริญมวยไทย

13

เพชรยินดี

14

รายการสนาม

15

ลุมพินี TKO

16

วันกิ่งทอง

17

รายการสนาม

18

แสงมรกต

19

บางระจัน

20

ส.สมหมาย

21

เพชรสุภาพรรณ

22

ลุมพินี TKO

23

เพชรวิทยา

24

วันทรงชัย

25

ดร.น็อตมวยไทย

26

วันมิตรชัย

27

เชฟบุญธรรม

28

พี.เค.แสนชัย

29

ลุมพินี TKO

30

บางระจัน

ไตรมาสที่ 3/2562

ระหว่างเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน
กรกฎาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

วันทรงชัย

2

เกียรติเพชร

3

ชูเจริญมวยไทย

4

ส.สมหมาย

5

มวยมันส์วันศุกร์

6

ลุมพินี TKO

7

ชูเจริญมวยไทย

8

จิตรเมืองนนท์

9

ทีเด็ด 99

10

สิงห์มาวิน

11

เพชรยินดี

12

เพชรสุภาพรรณ

13

ลุมพินี TKO

14

เพชรวิทยา

15

วันมิตรชัย

16

วันอาสาฬหบูชา

17

หยุดวันเข้าพรรษา

18

เชฟบุญธรรม

19

เกียรติเพชร

20

ลุมพินี TKO

21

วันกิ่งทอง

22

เพชรวิทยา

23

มวยไทย 1 ที

24

เพชรเจ้าพระยา

25

วันทรงชัย

26

มวยมันส์วันศุกร์

27

ลุมพินี TKO

28

งดการแข่งขัน

29

ส.สมหมาย

30

พี.เค.แสนชัยฯ

31

วันกิ่งทอง

สิงหาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ส.สมหมาย

2

ดร.น็อตมวยไทยซูเปอร์ไฟต์

3

ลุมพินี+มวยตู้

4

มวยตู้+ราชดำเนิน

5

เพชรยินดี

6

เพชรเกียรติเพชร

7

ศึกจิตรเมืองนนท์

8

ศึกวันมิตรชัย

9

ศึกเพชรปิยะ

10

ลุมพินี+มวยตู้

11

มวยตู้+ราชดำเนิน

12

ศึกจิตรเมืองนนท์

13

ศึกเพชรเจ้าพระยา

14

ศึกบางระจัน

15

ศึกชูเจริญมวยไทย

16

ศึกทีเด็ด99

17

ลุมพินี+มวยตู้

18

มวยตู้+ราชดำเนิน

19

จิตรเมืองนนท์

20

ศึกมวยไทย 1T

21

ศึกเชฟบุญธรรม

22

ศึกส.สมหมาย

23

ศึกเพชรหนุ่มน้อย

24

ลุมพินี+มวยตู้

25

มวยตู้+ราชดำเนิน

26

ศึกส.สมหมาย

27

ศึกขุนศึกตระกูลหยาง

28

ศึกเพชรวิทยา

29

ศึกยอดมวยวันทรงชัย

30

ศึกเพชรเกียรติเพชร

31

ลุมพินี+มวยตู้

กันยายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

วันมิตรชัย

2

ศึกส.สมหมาย

3

ศึกเกียรติเพชร

4

ศึกเพชรเจ้าพระยา

5

ศึกเพชรยินดี

6

ศึกลุมพินีแชมเปี้ยน

7

ลุมพินี+มวยตู้

8

เชฟบุญธรรม

9

ศึกชูเจริญมวยไทย

10

ศึกศิริลักษณ์มวยไทย

11

ศึกวันกิ่งทอง

12

ศึกจิตรเมืองนนท์

13

ศึกเพชรปิยะ

14

ลุมพินี+มวยตู้

15

วันทรงชัย

16

ศึกส.สมหมาย

17

ศึกวันชนะชัย

18

ศึกบางระจัน

19

ศึกเชฟบุญธรรม

20

ศึก พี.เค.แสนชัย

21

ลุมพินี+มวยตู้

22

วันมิตรชัย

23

ศึกเพชรยินดี

24

ศึกเพชรหนุ่มน้อย

25

ศึกเพชรวิทยา

26

ศึกสิงห์มาวิน

27

ศึกเกียรติเพชร

28

ลุมพินี+มวยตู้

29

ชูเจริญมวยไทย

30

ศึกเพชรยินดี

ไตรมาสที่ 4/2562

ระหว่างเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม
ตุลาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกมวยไทย 1T

2

ศึกบางระจัน

3

ศึกบางระจัน

4

ศึกมวยไทย 1T

5

ลุมพินี+มวยตู้

6

ศึกเพชรวิทยา

7

ศึกชูเจริญมวยไทย

8

ศึกเพชรเกียรติเพชร

9

ศึกชูเจริญมวยไทย

10

ศึกส.สมหมาย

11

ศึกเกียรติเพชร

12

ลุมพินี+มวยตู้

13

งดการแข่งขัน

14

ศึกวันมิตรชัย

15

ศึกศิริลักษณ์มวยไทย

16

ศึกเชฟบุญธรรม

17

ศึกจิตรเมืองนนท์

18

ศึกเพชรปิยะ

19

ลุมพินี+มวยตู้

20

ศึกชูเจริญมวยไทย

21

พลังใหม่

22

ศึก ดร.น๊อตมวยไทยซุปเปอร์ไฟต์

23

ศึกเพชรวิทยา

24

ศึกวันกิ่งทอง

25

ศึก พี.เค.แสนชัย

26

ลุมพินี+มวยตู้

27

ศึกส.สมหมาย

28

ศึกเพชรเจ้าพระยา

29

ศึกแสงมรกต

30

ศึกเพชรยินดี

31

ศึกชูเจริญมวยไทย

พฤศจิกายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกจ้าวมวยไทย

2

ลุมพินี+มวยตู้

3

วันกิ่งทอง

4

ศึกจิตรเมืองนนท์

5

ศึกเกียรติเพชร

6

ศึกวันมิตรชัย

7

ศึกรวมพลคนปราจีน

8

ศึกเพชรปิยะ

9

ลุมพินี+มวยตู้

10

บางระจัน

11

ศึกส.สมหมาย

12

ศึกศิริลักษณ์มวยไทย

13

ศึกเพชรวิทยา

14

ศึกสิงห์มาวิน

15

ศึกเพชรหนุ่มน้อย

16

ลุมพินี+มวยตู้

17

จิตรเมืองนนท์

18

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

19

ศึกขุนศึกตระกูลหยาง

20

ศึกเพชรเจ้าพระยา

21

ศึกเพชรยินดี

22

ศึก ดร.น๊อตมวยไทยซุปเปอร์ไฟต์

23

ลุมพินี+มวยตู้

24

วันมิตรชัย

25

ศึกจิตรเมืองนนท์

26

ศึกเพชรสุภาพรรณ

27

ศึกพลังใหม่

28

ศึกเชฟบุญธรรม

29

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

30

ลุมพินี+มวยตู้

ธันวาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

สิงห์มาวิน

2

ศึกวันกิ่งทอง

3

เพชรสุภาพรรณ

4

ศึกส.สมหมาย

5

ศึกวันมิตรชัย

6

ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชร

7

ลุมพินี+มวยตู้

8

เพชรวิทยา

9

ศึกเพชรวิทยา

10

ศึก พี.เค.แสนชัย

11

ศึกบางระจัน

12

ศึกวันทรงชัย

13

ศึกเพชรปิยะ

14

ลุมพินี+มวยตู้

15

วันทรงชัย

16

ศึกเพชรยินดี

17

ศึกมวยไทย 1T

18

ศึกสิงห์มาวิน

19

ศึกจิตรเมืองนนท์

20

ศึกพุ่มพันธ์ม่วง

21

ลุมพินี+มวยตู้

22

เพชรยินดี

23

ศึกเชฟบุญธรรม

24

ศึกทีเด็ด99

25

ศึกวันกิ่งทอง

26

ศึกส.สมหมาย

27

ศึกเพชรปิยะ

28

ลุมพินี+มวยตู้

29

เชฟบุญธรรม

30

ศึกชูเจริญมวยไทย

31

ศึกเกียรติเพชร

โค้วตาการจัดมวยจะแจ้งทุกๆ 3 เดือน