Muaythai Quota

โควต้าการจัดมวยเวทีมวยลุมพินี - ราชดำเนิน

ไตรมาสที่ 1/2564

ระหว่างเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม
มกราคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

กุมภาพันธ์
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

ศึกมวยไทย7สี

8

9

10

11

12

13

ศึกจ้าวมวยไทย

14

ศึกมวยไทย 7 สี

15

16

17

18

19

20

มวยตู้

21

มวยตู้

22

23

24

25

26

วันมาฆบูชา

27

มวยตู้

28

มวยตู้

มีนาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

5

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

6

มวยตู้

7

มวยตู้

8

9

10

11

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

12

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

13

มวยตู้

14

มวยตู้

15

ศึกเชฟบุญธรรม

16

17

ศึกส.ธนพล

18

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

19

ศึกลุมพินีพิทักษ์ธรรม

20

มวยตู้

21

มวยตู้

22

ศึกเชฟบุญธรรม

23

ศึกเกียรติเพชร

24

ศึกเชฟบุญธรรม

25

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

26

ศึกมวยไทยลุมพินีพิทักษ์ธรรม

27

มวยตู้

28

มวยตู้

29

ศึกเชฟบุญธรรม

30

ศึกเกียรติเพชร

31

ศึกเชฟบุญธรรม

ไตรมาสที่ 2/2564

ระหว่างเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน
เมษายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

2

ศึกมวยไทยลุมพินีพิทักษ์ธรรม

3

มวยตู้

4

มวยตู้

5

ศึกเชฟบุญธรรม

6

ศึกส.เดชะพันธ์

7

ศึกเชฟบุญธรรม

8

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

9

ศึกลุมพินีพิทักษ์ธรรม

10

มวยตู้

11

มวยตู้

12

13

14

15

16

17

มวยตู้

18

มวยตู้

19

20

21

22

ศึกเพชรยินดี

23

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

24

มวยตู้

25

มวยตู้

26

27

28

29

ศึกเพชรยินดี

30

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

พฤษภาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

ศึกเชฟบุญธรรม

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

มิถุนายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

มวยตู้

27

28

29

30

ไตรมาสที่ 3/2564

ระหว่างเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน
กรกฎาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกยอดมวยไทย ททบ.5

2

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

3

มวยตู้

4

5

6

7

8

ศึกเพชรยินดี

9

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

10

ศึกจ้าวมวยไทย

11

12

13

14

15

ศึกเพชรยินดี

16

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

17

18

19

20

21

22

มวยไทยททบ.5

23

24

25

26

27

28

29

30

31

สิงหาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

กันยายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ไตรมาสที่ 4/2564

ระหว่างเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม
ตุลาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

พฤศจิกายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ธันวาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

โค้วตาการจัดมวยจะแจ้งทุกๆ 3 เดือน