Muaythai Quota

โควต้าการจัดมวยเวทีมวยลุมพินี - ราชดำเนิน

ไตรมาสที่ 1/2563

ระหว่างเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม
มกราคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกสิงห์มาวิน

2

เพชรยินดี

3

ศึกเพชรปิยะ

4

ลุมพินี+มวยตู้

5

ชูเจริญมวยไทย

6

ศึกเชฟบุญธรรม

7

ศึกเพชรสุภาพรรณ

8

ศึกวันทรงชัย

9

ศึกจิตรเมืองนนท์

10

ศึกเกียรติเพชร

11

ลุมพินี+มวยตู้

12

ส.สมหมาย

13

ศึกเพชรวิทยา

14

ศึกเพชรเกียรติเพชร

15

ศึกวันกิ่งทอง

16

ศึกส.สมหมาย

17

ศึกมวยไทย 1T

18

ลุมพินี+มวยตู้

19

เพชรเจ้าพระยา

20

ศึกชูเจริญมวยไทย

21

ศึกขุนศึกตระกูลหยาง

22

ศึกบางระจัน

23

ศึกเชฟบุญธรรม

24

ศึกศิริลักษณ์มวยไทย

25

ลุมพินี+มวยตู้

26

วันมิตรชัย

27

ศึกเพชรยินดี

28

ศึกทีเด็ด99

29

ศึกพลังใหม่

30

ศึกวันทรงชัย

31

ศึกแสงมรกต

กุมภาพันธ์
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ลุมพินี+มวยตู้

2

จิตรเมืองนนท์

3

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

4

มวยไทย Expo 2020

5

ศึกเพชรเจ้าพระยา

6

ศึกเพชรวิทยา

7

ศึกเพชรปิยะ

8

วันมาฆบูชา

9

รายการสนาม

10

ศึกจิตรเมืองนนท์

11

ศึก พี.เค.แสนชัย

12

ศึกเชฟบุญธรรม

13

ศึกชูเจริญมวยไทย

14

ศึกเพชรหนุ่มน้อย

15

ลุมพินี+มวยตู้

16

เพชรยินดี

17

ศึกสิงห์มาวิน

18

ศึก ดร.น๊อตมวยไทยซุปเปอร์ไฟต์

19

ศึกส.สมหมาย

20

ศึกเพชรยินดี

21

ศึกเพชรเกียรติเพชร

22

ลุมพินี+มวยตู้

23

พลังใหม่

24

ศึกวันทรงชัย

25

ศึกเพชรปิยะ

26

ศึกวันมิตรชัย

27

จิตรเมืองนนท์

28

ศึกรวมพลคนชลประทาน

29

ลุมพินี+มวยตู้

มีนาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

วันกิ่งทอง

2

ศึกชูเจริญมวยไทย

3

ศึกพุ่มพันธ์ม่วง

4

ศึกเพชรเจ้าพระยา

5

ศึกวันทรงชัย

6

ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชร

7

ลุมพินี+มวยตู้

8

บางระจัน

9

ศึกพลังใหม่

10

ศึกเพชรสุภาพรรณ

11

ศึกเพชรวิทยา

12

ศึกส.สมหมาย

13

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

14

ลุมพินี+มวยตู้

15

รายการสนาม

16

ศึกเชฟบุญธรรม

17

ทีเด็ด 99

18

ศึกวันมิตรชัย

19

สิงห์มาวิน

20

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

21

ลุมพินี+มวยตู้

22

วันทรงชัย

23

ศึกเพชรยินดี

24

วันชัยชนะ

25

บางระจัน

26

ศึกวันกิ่งทอง

27

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

28

ลุมพินี+มวยตู้

29

เพชรวิทยา

30

จิตรเมืองนนท์

31

เกียรติเพชร

ไตรมาสที่ 2/2563

ระหว่างเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน
เมษายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

พฤษภาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

วันวิสาขบูชา

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

มิถุนายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ไตรมาสที่ 3/2563

ระหว่างเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน
กรกฎาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

วันอาสาฬหบูชา

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

สิงหาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

กันยายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ไตรมาสที่ 4/2563

ระหว่างเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม
ตุลาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

พฤศจิกายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ธันวาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

โค้วตาการจัดมวยจะแจ้งทุกๆ 3 เดือน