Muaythai Quota

โควต้าการจัดมวยเวทีมวยลุมพินี - ราชดำเนิน

ไตรมาสที่ 1/2563

ระหว่างเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม
มกราคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกสิงห์มาวิน

2

เพชรยินดี

3

ศึกเพชรปิยะ

4

ลุมพินี+มวยตู้

5

ชูเจริญมวยไทย

6

ศึกเชฟบุญธรรม

7

ศึกเพชรสุภาพรรณ

8

ศึกวันทรงชัย

9

ศึกจิตรเมืองนนท์

10

ศึกเกียรติเพชร

11

ลุมพินี+มวยตู้

12

ส.สมหมาย

13

ศึกเพชรวิทยา

14

ศึกเพชรเกียรติเพชร

15

ศึกวันกิ่งทอง

16

ศึกส.สมหมาย

17

ศึกมวยไทย 1T

18

ลุมพินี+มวยตู้

19

เพชรเจ้าพระยา

20

ศึกชูเจริญมวยไทย

21

ศึกขุนศึกตระกูลหยาง

22

ศึกบางระจัน

23

ศึกเชฟบุญธรรม

24

ศึกศิริลักษณ์มวยไทย

25

ลุมพินี+มวยตู้

26

วันมิตรชัย

27

ศึกเพชรยินดี

28

ศึกทีเด็ด99

29

ศึกพลังใหม่

30

ศึกวันทรงชัย

31

ศึกแสงมรกต

กุมภาพันธ์
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ลุมพินี+มวยตู้

2

จิตรเมืองนนท์

3

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

4

มวยไทย Expo 2020

5

ศึกเพชรเจ้าพระยา

6

ศึกเพชรวิทยา

7

ศึกเพชรปิยะ

8

วันมาฆบูชา

9

รายการสนาม

10

ศึกจิตรเมืองนนท์

11

ศึก พี.เค.แสนชัย

12

ศึกเชฟบุญธรรม

13

ศึกชูเจริญมวยไทย

14

ศึกเพชรหนุ่มน้อย

15

ลุมพินี+มวยตู้

16

เพชรยินดี

17

ศึกสิงห์มาวิน

18

ศึก ดร.น๊อตมวยไทยซุปเปอร์ไฟต์

19

ศึกส.สมหมาย

20

ศึกเพชรยินดี

21

ศึกเพชรเกียรติเพชร

22

ลุมพินี+มวยตู้

23

พลังใหม่

24

ศึกวันทรงชัย

25

ศึกเพชรปิยะ

26

ศึกวันมิตรชัย

27

จิตรเมืองนนท์

28

ศึกรวมพลคนชลประทาน

29

ลุมพินี+มวยตู้

มีนาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

วันกิ่งทอง

2

ศึกชูเจริญมวยไทย

3

ศึกพุ่มพันธ์ม่วง

4

ศึกเพชรเจ้าพระยา

5

ศึกวันทรงชัย

6

ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชร

7

ลุมพินี+มวยตู้

8

บางระจัน

9

ศึกพลังใหม่

10

ศึกเพชรสุภาพรรณ

11

ศึกเพชรวิทยา

12

ศึกส.สมหมาย

13

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

14

ลุมพินี+มวยตู้

15

รายการสนาม

16

ศึกเชฟบุญธรรม

17

ทีเด็ด 99

18

ศึกวันมิตรชัย

19

สิงห์มาวิน

20

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

21

ลุมพินี+มวยตู้

22

วันทรงชัย

23

ศึกเพชรยินดี

24

วันชัยชนะ

25

บางระจัน

26

ศึกวันกิ่งทอง

27

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

28

ลุมพินี+มวยตู้

29

เพชรวิทยา

30

จิตรเมืองนนท์

31

เกียรติเพชร

ไตรมาสที่ 2/2563

ระหว่างเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน
เมษายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

งดการแข่งขัน

2

งดการแข่งขัน

3

งดการแข่งขัน

4

งดการแข่งขัน

5

งดการแข่งขัน

6

งดการแข่งขัน

7

งดการแข่งขัน

8

งดการแข่งขัน

9

งดการแข่งขัน

10

งดการแข่งขัน

11

งดการแข่งขัน

12

งดการแข่งขัน

13

งดการแข่งขัน

14

งดการแข่งขัน

15

งดการแข่งขัน

16

งดการแข่งขัน

17

งดการแข่งขัน

18

งดการแข่งขัน

19

งดการแข่งขัน

20

งดการแข่งขัน

21

งดการแข่งขัน

22

งดการแข่งขัน

23

งดการแข่งขัน

24

งดการแข่งขัน

25

งดการแข่งขัน

26

งดการแข่งขัน

27

งดการแข่งขัน

28

งดการแข่งขัน

29

งดการแข่งขัน

30

งดการแข่งขัน

พฤษภาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

วันวิสาขบูชา

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

มิถุนายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ไตรมาสที่ 3/2563

ระหว่างเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน
กรกฎาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

วันอาสาฬหบูชา

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

สิงหาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

กันยายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ไตรมาสที่ 4/2563

ระหว่างเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม
ตุลาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

พฤศจิกายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ธันวาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

โค้วตาการจัดมวยจะแจ้งทุกๆ 3 เดือน