บรรยากาศการชั่งน้ำหนัก

ศึกมวยมันส์วันศุกร์ เวทีมวยนานาชาติรังสิต

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น.

 

Phetthor_Arabian_1-1

 

พิกัด 115 ปอนด์

เพชรโท ไฟต์เตอร์มวยไทย ชั่งได้ 114.9 ขาด 0.1 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

อาราเบี้ยน ส.สปาร์คยิม ชั่งได้ 115.2 ลด 0.2 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Sangfar_Phetrung_2-1

 

พิกัด 112-114 ปอนด์

สั่งฟ้า น.อนุวัฒน์ยิม ชั่งได้ 111.9 ขาด 0.1 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

เพชรรุ่ง ศิษย์ครูโนช ชั่งได้ 113.7 ขาด 0.3 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Moradokphet_Jomhod_3-1

 

พิกัด 135 ปอนด์

มรดกเพชร มวยเด็ด 789 ชั่งได้ 134.8 ขาด 0.2 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

จอมโหด ช.เกตุวีณา ชั่งได้ 135.1 ลด 0.1 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Kaipar_Longoen_4-1

 

พิกัด 123 ปอนด์

ไก่ป่า พ.วิเศษยิมส์ ชั่งได้ 123 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

โล่ห์เงิน ดาบรันสารคาม ชั่งได้ 123.5 ลด 0.5 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Nongkhay_Thanwalek_5-1

 

พิกัด 123 ปอนด์

หนองคาย เอฟ.เอ.กรุ๊ป ชั่งได้ 123 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

ธันวาเล็ก ลูกสวน ชั่งได้ 123 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Dechphet_Edtewada_6-1

 

พิกัด 111 ปอนด์

เดชเพชร ว.สังข์ประไพ ชั่งได้ 111 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

แอ๊ดเทวดา ต.สุรัตน์ ชั่งได้ 111 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Phetsirichok_Mahasamut_7-1

 

พิกัด 112 ปอนด์

เพชรสิริโชค เพชรประกายจันทร์ ชั่งได้ 112 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

มหาสมุทร ศิษย์แรมโบ้อีสาน ชั่งได้ 111.9 ขาด 0.1 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Saksit_Denphuthai_8-1

 

พิกัด 130 ปอนด์

ศักดิ์สิทธิ์ ลูกเจ้าแม่ไทรทอง ชั่งได้ 130 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

เด่นภูไท เกียรติหมู่9 ชั่งได้ 130.1 ลด 0.1 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Kampan_Phetphetay_9-1

 

พิกัด 52.8 กก.

กำปั้น เสถียรมวยไทยยิม ชั่งได้ 52.8 กก.
ฟอร์มล่าสุด -

เพชรเพทาย ลูกพ่อเสริฐ ชั่งได้ 52.8 กก.
ฟอร์มล่าสุด -

 

S__18662613

 

ศุกร์ 25 ก.ย. 2563