บรรยากาศการชั่งน้ำหนัก

 ศึกมวยไทยพลังใหม่

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น.

เวทีมวยราชดำเนิน

 ถ่ายทอดสด www.gosport.world และจานดำ PSI80 ช่อง CHIC Station

 

Samto_Kengrob_1-1

 

พิกัด 105 ปอนด์

สามต่อ น.บูรณ์ชัย  ชั่งได้ 105.3 ลด 0.3 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

เก่งรบ ป.หนึ่งเดียว ชั่งได้ 105.8 ลด 0.8 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด 
-

 

Thuanthong_Khochasak_2-1

 

พิกัด 133 ปอนด์

ทวนทอง ส.สมหมาย  ชั่งได้ 133 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

คชศักดิ์ ท่าแซะยาสัตว์ ชั่งได้ 133 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด 
-

 

Michok_Wukong_3-1

 

พิกัด 128 ปอนด์

มีโชค บางกอกอะไหล่ยนต์  ชั่งได้ 128 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

วูฅอง พักยก24 ชั่งได้ 128 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด 
-

 

Ponphithak_Rungruang_4-1

 

พิกัด 135 ปอนด์

พรพิทักษ์ สจ.โต้งปราจีน  ชั่งได้ 135 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

รุ่งเรือง พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ชั่งได้ 135.4 ลด 0.4 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด 
-

 

Sittichai_Hikharu_5-1

 

พิกัด 124 ปอนด์

สิทธิชัย ส.บูรณ์ชัย  ชั่งได้ 124.2 ลด 0.2 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

ฮิคารุ ฟุรุมูระยิม ชั่งได้ 124.5 ลด 0.5 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด 
-

 

Phetsaenkla_Phetbunmi_6-1

 

พิกัด 129.3 ปอนด์

มรดกไทย บางกอกอะไหล่ยนต์  ชั่งได้ 129.3 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

เพชรบุญมี ลูกบุญมี ชั่งได้ 129.3 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด 
-

 

Kledklaew_Phetwanchok_7-1

 

พิกัด 127 ปอนด์

เกล็ดแก้ว ศักดิ์อินเตอร์  ชั่งได้ 127 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

เพชรวันโชค ส.สุวทัศณ์ ชั่งได้ 127 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด 
-

 

Ponprasang_Wanchanah_8-1

 

พิกัด 125 ปอนด์

พรพระสังข์ เชษฐ์ทุ่งหว้า  ชั่งได้ 125 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

วันชนะ ส.สุนันท์ ชั่งได้ 125 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด 
-

 

ตารางชื่อ

 

พุธ 15 มี.ค. 2566 00:00