Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

กลหักงวงไอยรา
กลหักงวงไอยรา

กล มวยนี้ศอกกระทุ้งมุ่งโคนขา

หัก ลีลามวยรุกถูกลบชื่อ

งวง กวัดแกว่งแก้กลผลเลื่องลือ

ไอยรา ก็สุดรื้อยื้อเอาชัย

กลปักลูกทอย
กลปักลูกทอย

กล เดินมวยบิดเบี่ยงเหวี่ยงด้วยเท้า

ปัก สู่เป้าศีรษะกะที่หมาย

ลูก ไม้แก้หมุนตัวชั่วพลิกกาย

ทอย แขนซ้ายป้องใบหน้าพาแก้กล

นาคาบิดหาง
นาคาบิดหาง

นา ฬากาดังเก๊งเร่งลูกถีบ

คา มือหนีบยันไว้ไม่สับสน

บิด กลแก้ด้วยสิงหยาตรประกาศตน

หาง เลยชนด้วยเข่าเฉาด้วยมือ

กลวิรุฬหกกลับ
กลวิรุฬหกกลับ

ท่า กลฝ่ายรุกยกเท้าซ้ายหมายเตะกราด

วิรุฬ ฟาดสองแขนแผนเสือกไส

หก เชิงแก้ถีบสะท้อนย้อนคืนไป

กลับ ทำให้ฝ่ายรุกพลาดกราดลมฟรี

ไกรสรข้ามห้วย
ไกรสรข้ามห้วย

ไกร ลือลั่นทั่วหล้าท่าเตะสวน

สร แทนทวนหมัดตรงบ่งวิถี

ข้าม กลแก้พลิกตัวคั่วถีบตี

ห้วย แสนลี้ลึกมิพรั่นพร้อมดั้นไป

หิรัญม้วนแผ่นดิน
หิรัญม้วนแผ่นดิน

หิรัญ เดินฉลุยลุยเข้าสับ

ม้วน ตัวแก้ยกศอกกลับฉับบั้งไหล่

แผ่น เป้าหมายซอกคอรุกจ่อไว้

ดิน ก็ไหวสะเทือนเกลื่อนบุญตัว

นาคมุดบาดาล
นาคมุดบาดาล

นาค หลบหัวฟาดหางอย่างเป็นต่อ

มุด แล้วจ่อเท้ายันหมัดกันหัว

บา ลีเลี่ยงตามหลักผลักเท้ารัว

ดาล ไปทั่วโลกสลายหงายหลังตึง

กลทะแยค้ำเสา
กลทะแยค้ำเสา

กล กวาดเท้าขวาผงาดสาดใส่หน้า

ทะแย ร่าเริงสวรรค์สนั่นถึง

ค้ำ มือซ้ายรับเท้าขวามาปังปึง

เสา ถูกถีบหักครึ่งถึงล้มลง

กลมวยฤาษีเหิน
กลมวยฤาษีเหิน

กล นี้เดินหมายเตะปะทะใบหน้า

มวย ลีลามากเชิงอย่าเริงหลง

ฤาษี แก้กลลวงท่วงทะนง

เหิน หมัดส่งใบหน้าพาหงายงัน

พระรามเดินดง
พระรามเดินดง

พระ เดินมวยด้วยขาขวาถลาใส่

ราม เสือใสสวนปังมือตั้งมั่น

เดิน ไม้แก้เข่ารุกบุกตะบัน

ดง กลอันลอยตัวคว้างเสยคางพัง

กลนามบรรพตถล่ม
กลนามบรรพตถล่ม

กล เดินเท้ารุกหมายที่ชายโครง

นาม ก็โจ่งแจ้งชัดจัดตามผัง

บรรพต แก้ลูกไม้ได้จังงัง

ถล่ม ดังลั่นภพก็จบกัน

กลมณโฑนั่งแท่นนั่งตัก
กลมณโฑนั่งแท่นนั่งตัก

กล สองท่านั่งแท่นและนั่งตัก

มณโฑ ชักหงุดหงิดศอกปิดกั้น

นั่งแท่น แก้กลมวยรุกบุกตะบัน

นั่งตัก หันปลายศอกตอกหัวทิ้ง

กลรัดงวงเอราวัณ
กลรัดงวงเอราวัณ

กล เดินมวยเตะหมายชายโครงร่วง

รัด ด้วยบ่วงแขนแก้แอบโครงแนบนิ่ง

งวง ถูกรัดด้วยซ้ายคร่าขวาตอกติง

เอราวัณ แทบดิ่งหงายทิ้งตัว

กลมวยยันรุกขมูล
กลมวยยันรุกขมูล

กล เดินหน้าเตะซ้ายหมายต้นตอ

มวย ยื่นข้อศอกรับสลับยั่ว

ยัน การรุกหลบร่างห่างพันพัว

รุกขมูล ถูกยันทั่วตัวเบี่ยงเบน

กลการโค่นรุกขมูล
กลการโค่นรุกขมูล

กล มวยนี้หลีกเตะคอย่อตัวต่ำ

การ หักลำตามติดไม่คิดเผ่น

โค่น แก้ด้วยดึงเข่าซ้ายเท้าเอน

รุกขมูล หงายโงนเงนเห็นภาพลักษณ์

กลหักสลักเพชร
กลหักสลักเพชร

กล นี้มีสี่แบบล้วนแยบคาย

หัก และแก้กลสลายให้ประจักษ์

สลัก ไว้ในตำนานผ่านพิทักษ์

เพชร ตามหลักแกร่งค่ากว่ามณีใด

กลหักสลักเพชร
กลหักสลักเพชร

กล ไม้นี้บ่งนามแจ้งความหมาย

หัก เท้าซ้ายป่ายคางมือขวางใส่

สลัก กลอีกฝ่ายคล่องแก้ว่องไว

เพชร แกร่งไกรก็อาจลดหมดชัยชู

กลหักสลักเพชร
กลหักสลักเพชร

กล ไม้มวยท่าทีแปลกลีลา

หัก ข้อขาโดยรั้งตั้งให้อยู่

สลัก เท้าเข้าไหล่ยกให้ดู

เพชร เลิศหรูก็หมดท่าสง่าชาญ

กลหักสลักเพชร
กลหักสลักเพชร

กล เดินรุกด้วยเท้าขวาฝ่าเป้าหมาย

หัก ลวดลายโดยมือคู่จู่เข้าต้าน

สลัก ที่ยันไว้มิได้การ

เพชร ร้าวรานเกินจะเจียระไน

กลหนุมานฟาดกุมภัณฑ์
กลหนุมานฟาดกุมภัณฑ์

กล มวยนี้เป็นไม้รับศัพท์ลือขาน

หนุมาน หลบขาถลาใส่

ฟาด กลแก้โดยคว้าขาซ้ายไว้

กุมภัณฑ์ ไถลเสียหลักหัวปักดิน

กลมวยลิงพลิ้ว
กลมวยลิงพลิ้ว

กล มวยหลีกหมัดเท้าเข้าด้านหลัง

มวย รุกยังเดินหน้ารุดไม่สุดสิ้น

ลิง เมื่อได้จังหวะตะกายบิน

พลิ้ว หน้าผินเข่าพุ่งหลังร่างลอยลม

กลญวนทอดแห
กลญวนทอดแห

กล มวยใช้เท้าซ้ายป่ายหน้าท้อง

ญวน ยืนจ้องมือเท้าเข้าผสม

ทอด กลแก้ต่างฝ่ายป่ายคม

แห จึงห่มคลุมกลับต่างยับเยิน

กลทวนขุนศึก
กลทวนขุนศึก

กล เดินมวยเท้าขวาหมายชายโครงยับ

ทวน แก้กลับเข้าใส่ใบหน้าเหยิน

ขุน พลรุกกลศึกต่างฮึกเพลิน

ศึก ห้าวเหินกลับหลังพลันยันปลายคาง

กลมวยกวาดมาร
กลมวยกวาดมาร

กล นี้เป็นไม้แก้แต่เชิงยอด

มวย เดินถอดท่าม้าย่องจ้องเท้าขว้าง

กวาด แก้กลปาดต้นเข่าเอาไว้พลาง

มาร หมุนคว้างเมื่อเท้าย้ำหงายคว่ำตึง

กลหนุมานแบกแข้ง
กลหนุมานแบกแข้ง

กล มวยไม้แก้เท้าใช้เท้าฝาน

หนุมาน ถูกเท้าฟาดอาจล้มผลึง

แบก กลแก้เท้ากลบ่าขวาชกตรึง

แข้ง ทะลึ่งยันร่างหงายสิ้นชายชาญ

อาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ บทกลอน - บุญโด่ง กำลังดี ผู้รวบรวม