Muaythai Quota

โควต้าการจัดมวยเวทีมวยลุมพินี - ราชดำเนิน

ไตรมาสที่ 1/2565

ระหว่างเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม
มกราคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

มวยตู้

2

มวยตู้

3

งดการแข่งขัน

4

งดการแข่งขัน

5

งดการแข่งขัน

6

ไลฟ์สดเพจมวยเด็ด 789

7

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

8

9

10

11

12

13

ศึกเพชรยินดี

14

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

15

16

17

18

ลุมพินี โกสปอร์ต

19

20

ศึกเพชรยินดี

21

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

22

23

24

25

26

27

ศึกเพชรยินดี

28

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

29

30

31

กุมภาพันธ์
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

ศึกเพชรยินดี

4

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

5

6

7

ศึกสิงห์มาวิน

8

ศึกดาวรุ่งโกสปอร์ต

9

10

ศึกเพชรยินดี

11

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

12

13

14

15

ศึกลุมพินี โกสปอร์ต

16

17

ศึกเพชรยินดี

18

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

19

20

21

22

23

ศึกมวยไทยเกียรติเพชร+ส.เพชรจำรัส

24

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

25

26

27

28

มีนาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

ศึกชมรมมวยสยามสี่ภาค

3

ศึกเพชรยินดี

4

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

5

มวยตู้

6

มวยตู้

7

8

9

10

ศึกเพชรยินดี

11

พิทักษ์ธรรม+ส.สมหมาย

12

มวยตู้

13

มวยตู้

14

15

ศึกมวยรอบดาวรุ่งเพชรยินดีอีสาน

16

17

ศึกเพชรยินดี

18

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

19

มวยตู้

20

มวยตู้

21

ศึกสิงห์มาวิน

22

23

24

ศึกเพชรยินดี

25

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

26

มวยตู้

27

มวยตู้

28

ศึกมวยไทยใจเพชร

29

30

ศึกมวยไทยกลุ่มพลังใหม่

31

ศึกเพชรยินดี

ไตรมาสที่ 2/2565

ระหว่างเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน
เมษายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร

2

มวยตู้

3

มวยตู้

4

ศึกมวยดี 4 ภาค

5

6

มวยดีวิถีไทย+จิตรเมืองนนท์ ซุปเปอร์ไฟว์

7

ศึกเพชรยินดี

8

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

9

มวยตู้

10

มวยตู้

11

12

13

14

ศึกจ้าวมวยไทย

15

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

16

มวยตู้

17

มวยตู้

18

19

20

ศึกมวยไทยพลังใหม่

21

ศึกเพชรยินดี

22

ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร

23

มวยตู้

24

มวยตู้

25

26

ศึกโกสปอร์ต+ช.ห้าพยัคฆ์

27

ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร

28

ศึกเพชรยินดี

29

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

30

มวยตู้

พฤษภาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

มวยตู้

2

ศึกสายฝันฯ+วันแรงงาน

3

4

ศึกมวยไทยพลังใหม่

5

ศึกเพชรยินดี

6

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

7

มวยตู้

8

มวยตู้

9

ศึกสตูลซุปเปอร์ไฟต์

10

ศึกส.เดชะพันธ์

11

ศึกมวยไทยพลังใหม่

12

ศึกเพชรยินดี

13

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

14

มวยตู้

15

มวยงด

16

17

18

ศึกมวยไทยพลังใหม่

19

ศึกเพชรยินดี

20

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

21

มวยตู้

22

มวยตู้

23

24

25

ศึกมวยไทยพลังใหม่

26

ศึกเพชรยินดี

27

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

28

มวยตู้

29

มวยตู้

30

31

789 TIGER

มิถุนายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกมวยไทยพลังใหม่

2

ศึกเพชรยินดี

3

มวยงด

4

มวยตู้

5

มวยตู้

6

7

8

ศึกมวยไทยพลังใหม่

9

ศึกเพชรยินดี

10

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

11

มวยตู้

12

มวยตู้

13

14

15

ศึกมวยไทยพลังใหม่

16

ศึกเพชรยินดี

17

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

18

มวยตู้

19

มวยตู้

20

ศึก U-Muay รวมใจคนรักมวย

21

ศึกเยาวชนต้นกล้ามวยไทย

22

ศึกมวยไทยพลังใหม่

23

ศึกเพชรยินดี

24

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

25

มวยตู้

26

มวยตู้

27

ศึกเด็กวิเศษ

28

29

ศึกมวยไทยพลังใหม่

30

ศึกเพชรยินดี

ไตรมาสที่ 3/2565

ระหว่างเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน
กรกฎาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

2

มวยตู้

3

มวยตู้

4

ศึกเพชรยินดีอีสาน

5

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

6

ศึกมวยไทยพลังใหม่

7

ศึกเพชรยินดี

8

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

9

มวยตู้

10

มวยตู้

11

ศึกมวยไทยพันธมิตร

12

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

13

งดการแข่งขัน

14

งดการแข่งขัน

15

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

16

มวยตู้

17

มวยตู้

18

ศึกมวยไทยพันธมิตร

19

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

20

ศึกมวยไทยพลังใหม่

21

ศึกเพชรยินดี

22

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

23

มวยตู้

24

มวยตู้

25

ศึกมวยไทยพันธมิตร

26

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

27

ศึกมวยไทยพลังใหม่

28

งดการแข่งขัน

29

งดการแข่งขัน

30

มวยตู้

31

มวยตู้

สิงหาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกมวยไทยพันธมิตร

2

ศึกเบริ์ดเดย์พิทักษ์ธรรม

3

ศึกมวยไทยพลังใหม่

4

ศึกเพชรยินดี

5

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

6

มวยตู้

7

มวยตู้

8

ศึกมวยไทยพันธมิตร

9

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

10

ศึกมวยไทยพลังใหม่

11

ศึกเพชรยินดี

12

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

13

มวยตู้

14

มวยตู้

15

ศึกมวยไทยพันธมิตร

16

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

17

ศึกมวยไทยพลังใหม่

18

ศึกเพชรยินดี

19

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

20

มวยตู้

21

มวยตู้

22

ศึกมวยไทยพันธมิตร

23

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

24

ศึกมวยไทยพลังใหม่

25

ศึกเพชรยินดี

26

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

27

มวยตู้

28

มวยตู้

29

ศึกมวยไทยพันธมิตร

30

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

31

ศึกมวยไทยพลังใหม่

กันยายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกเพชรยินดี

2

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

3

มวยตู้

4

มวยตู้

5

ศึกมวยไทยพันธมิตร

6

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

7

ศึกมวยไทยพลังใหม่

8

ศึกเพชรยินดี

9

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

10

มวยตู้

11

มวยตู้

12

ศึกมวยไทยพันธมิตร

13

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

14

ศึกมวยไทยพลังใหม่

15

ศึกเพชรยินดี

16

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

17

มวยตู้

18

มวยตู้

19

ศึกมวยไทยพันธมิตร

20

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

21

ศึกมวยไทยพลังใหม่

22

ศึกเพชรยินดี

23

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

24

มวยตู้

25

มวยตู้

26

ศึกมวยไทยพันธมิตร

27

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

28

ศึกมวยไทยพลังใหม่

29

ศึกเพชรยินดี

30

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

ไตรมาสที่ 4/2565

ระหว่างเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม
ตุลาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

มวยตู้

2

มวยตู้

3

ศึกมวยไทยพันธมิตร

4

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

5

ศึกมวยไทยพลังใหม่

6

ศึกเพชรยินดี

7

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

8

มวยตู้

9

มวยตู้

10

งดการแข่งขัน

11

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

12

ศึกมวยไทยพลังใหม่

13

งดการแข่งขัน

14

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

15

มวยตู้

16

มวยตู้

17

ศึกมวยไทยพันธมิตร

18

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

19

ศึกมวยไทยพลังใหม่

20

ศึกเพชรยินดี

21

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

22

มวยตู้

23

มวยตู้

24

ศึกมวยไทยพันธมิตร

25

ศึกวันทรงชัย

26

ศึกมวยไทยพลังใหม่

27

ศึกเพชรยินดี

28

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

29

มวยตู้

30

มวยตู้

31

ศึกมวยไทยพันธมิตร

พฤศจิกายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

2

ศึกมวยไทยพลังใหม่

3

ศึกเพชรยินดี

4

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

5

มวยตู้

6

มวยตู้

7

ศึกมวยไทยพันธมิตร

8

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

9

ศึกมวยไทยพลังใหม่

10

ศึกเพชรยินดี

11

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

12

มวยตู้

13

มวยตู้

14

ศึกมวยไทยพันธมิตร

15

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

16

ศึกมวยไทยพลังใหม่

17

ศึกเพชรยินดี

18

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

19

มวยตู้

20

มวยตู้

21

ศึกมวยไทยพันธมิตร

22

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

23

ศึกมวยไทยพลังใหม่

24

ศึกเพชรยินดี

25

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

26

มวยตู้

27

มวยตู้

28

ศึกมวยไทยพันธมิตร

29

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

30

ศึกมวยไทยพลังใหม่

ธันวาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกเพชรยินดี

2

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

3

มวยตู้

4

มวยตู้

5

งดการแข่งขัน

6

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

7

ศึกมวยไทยพลังใหม่

8

ศึกเพชรยินดี

9

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

10

มวยตู้

11

มวยตู้

12

ศึกมวยไทยพันธมิตร

13

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

14

ศึกมวยไทยพลังใหม่

15

ศึกเพชรยินดี

16

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

17

มวยตู้

18

มวยตู้

19

ศึกมวยไทยพันธมิตร

20

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

21

ศึกมวยไทยพลังใหม่

22

ศึกเพชรยินดี

23

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

24

มวยตู้

25

มวยตู้

26

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

27

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

28

ศึกมวยไทยพลังใหม่

29

ศึกเพชรยินดี

30

31

มวยตู้

โค้วตาการจัดมวยจะแจ้งทุกๆ 3 เดือน