มวยไทย2000
มวยไทย2000
มวยไทย2000
muaythai2000
     เปิดระบบรับจองตั๋วชมมวยไทยตามปกติ

สรุปผลการประชุมและลงมติ เกี่ยวกับร่างแกัไข พ.ร.บ.กีฬามวย

muaythai2000

ผลสรุปการประชุม และลงมติ เกี่ยวกับ ร่างแกัไข พ.ร.บกีฬามวย พ.ศ. 2561 ในมาตรา 41เกี่ยวกับการห้ามเด็กต่ำกว่า 12 ปี ชกมวยไทย และจำกัดสิทธิเด็กอายุ 12-15 ต้องขออนุญาตทำการชกก่อน พร้อมใส่เครื่องป้องกัน มติในวันประชุม 12 พ.ย. 61 ณ 13 เหรียญรีสอร์ต มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 258 คน ได้ข้อสรุป ดังนี้

 1. ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ คัดค้าน ร่างแก้ไข พ.ร.บ เกี่ยวกับห้ามเด็กต่ำกว่า 12 ปีชกและจำกัดสิทธิอายุ12-15 โดยคัดค้านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดดังกล่าวเป็นมติเอกฉันท์ ไม่มีเสียงคัดค้าน
 2. ลงมติขั้นตอนการรณรงษ์คัดค้าน เพื่อมิให้ร่างกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ คือ
  1. ให้ยื่นหนังสือการลงมติคัดค้านครั้งนี้ ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับพรบ.นี้ ต่อ ท่านนายกรัฐมนตรี ยื่นผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี, ประธานสภานิติบัญญัติ, รัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกำหนดผู้แทนและตัวแทนค่ายมวย นักมวย และผู้เกี่ยวข้องไปยื่นในวันที่ 20 พย.61 นี้
  2. ให้รวบรวมรายชื่อ จาก หัวหน้าค่าย,คณะนักมวย,ปมต,นายสนาม ทั่วประเทศ เพื่อส่งรายชื่อผู้คัดค้านมาร่วมสนับสนุน
  3. ให้ส่งข้อความคิดเห็นคัดค้านพร้อมเหตุผล ในเรื่องการจำกัดสิทธินักมวยอายุต่ำกว่า12ปี เพื่อให้คนมวยทั่วประเทศไปที่เพจ เฟสบุ๊ค ท่านนายก ฯประยุทธ จันทร์โอชา เพื่อเป็นช่องทางอีกทางหนึ่งให้นายกฯ รับทราบข้อคัดค้าน และอาจใช้ ม.44 ระงับได้เอง
  4. หากทาง สนช. นำร่างเข้าที่ประชุมเพื่อผ่านการกฎหมายโดยไม่ให้ตัวแทนบุคคลในวงการมวยเข้าไปชี้แจงเหตุผลทบทวนอีกครั้ง ให้มีการนัดรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของคนมวยทั่วประเทศที่กรุงเทพเพื่อประท้วงตามสิทธิของรัฐธรรมนูญ โดยไม่มีวาระการเมือง
 3. ท่านนายก สมชาติ สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ ได้แจ้งว่า ขณะสีได้รับการติดต่อมาจากประธานยกร่างกฏหมายฉบับนี้เพื่อให้ตัวแทนคนมวยจำนวน10คนได้เข้าไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการ สนช.ในเร็วๆนี้
 4. นายสุกฤษฎิ์ ขอให้บุคคลใวงการมวย หารายชื่อคนจำนวน 10,000 ชื่อ เพื่อ ยกร่างกฎหมายฉบับใหม่ภาคประชาชน ให้ตรงกับเหตุการณ์ และปรเพณี วัฒนธรรมวิถีไทยในการชกมวยไทยตามจริง เพื่อให้รัฐสภาที่จะเกิดจากการเลือกตั้ง ในโอกาสต่อไป พิจารณาและใช้บังคับแทน พ.ร.บ กีฬามวย 2542 (เป็นไปตามเจตนาที่รัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2540 และฉบับปัจจุบัน ปี 2560 บังคับใช้ แต่ยังไม่มีภาค ปชช. จัดทำ)

muaythai2000

ในส่วนที่จะต้องแก้ไข แต่ไม่ร่างแก้ไข คือ

 1. คณะกรรมการบอรด์มวย ไม่มีผู้แทนบุคคลในวงการมวยเข้าร่วมแท้จริงต้องเพิ่งองค์กร และภาคบุคคลที่วงการมวยยอมรับเพิ่มอีก 3 คน
 2. การแก้ไข เกี่ยวกับมาตราการเรื่องวันพักผ่อน ของนักมวย ต้องแก้ไขตามที่คนมวย เรียกร้อง เหลือเพียง 14 วันเท่านั้น จากเดิม 21 วัน ทั้งที่มีการเรียกร้องจากคนมวย แต่ไม่ได้เคยความสนใจ
 3. การปราบปราม นักมวยล้ม คนจ้างล้มมวย กรรมการตัดสินไม่เป็นธรรม ให้ สนง.กีฬามวยส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลร่วมกับสนามมวย เพื่อแจ้งความดำเนินคดีผู้ร่วมทำผิด โดยตั้งงบประมาณและจัดทนายความเป็นโจทก์ร่วม เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ให้เข็ดหลาบ โดยมิใช่ปล่อยเป็นหน้าที่ของสนามมวยดำเนินงานเองลำพัง แบบทุกวันนี้ ในที่สุดก็ขาดการติดตามเอาผิด และพ้นผิดไปซึ่งไม่ตรงกับเจตนารมย์ ในความต้องของชาวมวย ที่อยากปราบมวยล้มจึงเป็นที่มาของร่าง พ.ร.บ.มวย 2542 แต่กลายเป็นเสือกระดาษ เพราะเจ้าหน้าที่รัฐผู้ดูแล ปล่อยปละละเลย
 4. หากต้องการอะไรที่เพิ่มเป็นประโยชน์ของร่างฉบับแก้ไขใหม่โดยประชาชน ก็เพิ่มเข้าไป

หากทำสำเร็จร่างกม.มวยฉบับประชาชน ที่แท้จริงจะใช้แทน พรบ. มวยฉบับเดิมทันที (ถามว่ายากไหม ยากครับ ถ้าขาดการร่วมมือ แต่เกิดเป็นจริงได้) 12 พย. 61 ทนายสุกฤษฎิ์ แพรกรีฑาเวศน์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม หากมีข้อเสนอแนะโปรดแนะนำได้ที่ 089 203 3191

muaythai2000

muaythai2000

13 พ.ย. 2561

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

มวยไทย2000